ALFA Akademi Uzaktan Eğitim Kursları Satış Sözleşmesi
Alfa Akademi Büyük Logo

ALFA Akademi Uzaktan Eğitim Kursları Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR 
1.1. Satıcı:
Ünvanı : Alfa Bilgisayar Tek. Gıda Reklam Yay. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 
(Bundan böyle “ALFA” olarak anılacaktır.)
Adres : Karyağdı/4 Sokak No:17 Elmalı / Antalya
Telefon : (0312) 346 40 30 –(0530) 411 66 30
E-Posta: alfaakademi@hotmail.com
Sahibi : İbrahim GÜZEL Kuruluş tarihi : 16.08.1997
Vergi Dairesi : Yenimahalle Vergi Numarası : 0510039675
Mersis No : 0051003967500017
 
1.2. Alıcı :
(Bundan sonra “Tüketici” olarak anılacaktır.)
Adı soyadı : 
T.C. kimlik no :
Adresi :
Cep telefonu :
E-mail adresi :
 
2. TANIMLAR
İşbu Sözleşme metninde geçen;
Site : www.alfa.com.tr adresinde bulunan web sitesini, veya satıcının belirleyeceği başka bir siteyi, 
Sözleşme : İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesini,
Hizmet : ALFA tarafından işbu sözleşme kapsamında sunulacak uzaktan eğitim hizmetlerini,
Kitap : ALFA tarafından işbu sözleşme kapsamında Tüketiciye sunulacak basılı materyalleri,
Paket : Tüketici tarafından işbu sözleşme çerçevesinde seçilen uzaktan eğitim programı kapsamında Tüketiciye sunulacak hizmetleri ve kitapları, 
Kayıtlı Ders : Tüketicinin internet üzerinden kendi tercihine göre ALFA’dan satın aldığı ve paket bitişine kadar internet aracılığı ile faydalanabileceği sisteme kayıtlı olarak sunulan video dersleri,
Canlı Ders : Tüketicinin internet üzerinden kendi tercihine göre ALFA’dan satın aldığı ve paket bitişine kadar internet aracılığı ile faydalanabileceği, kayıtlı dersleri de içeren, canlı yayın şeklinde sunulan video dersleri,
Paket başlangıcı : Tüketicinin siteye üye olduktan sonra tercih ettiği pakete ilişkin sözleşmeyi kabul etmesi ve ücretini yatırması anı,
Paket bitişi : Tüketici tarafından satın alınan pakete ilişkin eğitim programının ilgili olduğu sınavın, yetkili kamu otoritesi tarafından kamuoyuna ilk kez açıklanan gerçekleştirilme tarihini,
Ön bilgilendirme metni: Tüketiciye, satın alma işlemi öncesinde, satın alacağı pakete ilişkin gerekli bilgilerin verildiği, www.alfa.com.tr adresinde veya satıcının belirleyeceği sitede yer alan  aydınlatma metnini 
ifade eder.
 
3. KONU
İşbu sözleşmenin konusu, Tüketicinin Sitenin elektronik ortamında satın aldığı, aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen eğitim paketinin teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı “Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun” ve ilgili “Mesafeli Satışlar Yönetmeliği” hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
 
4. SÖZLEŞME KONUSU PAKET, ÖDEME ŞEKLİ ve PAKETİN KULLANIMI 
Sözleşme konusu kitap veya hizmetin adı, video adedi, temel nitelikleri, ödeme şekli ve kullanım bilgileri aşağıdaki şekildedir:
4.1. Paket Bilgileri;
Paket, işbu sözleşme çerçevesinde Tüketicinin kendi tercihine göre ALFA’dan satın aldığı ve belirli tarihe kadar internet aracılığıyla faydalanabildiği uzaktan eğitim programı kapsamındaki videoları ve kitapları kapsar.
ALFA, Tüketicinin satın aldığı paketin ilgili olduğu sınavın içeriğinde veya uygulanma usulünde değişiklikler olması halinde, mevcut video derslerde güncellemeler ve eklemeler yapabilir. 
4.2. Ödeme Şekilleri;
Paket, kredi kartı veya havale/EFT yöntemleriyle satın alınabilir. Tüketici satın aldığı paketin satış bedelini belirlediği ödeme şekli ile gerçekleştirmekle yükümlüdür. 
Tüketici, seçmiş olduğu ödeme yöntemiyle ilgili işlem yaptığı banka ile yaşanması muhtemel sorunlardan tamamen kendisi sorumludur. Kredi kartı ile taksitli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Tüketici, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Tüketici arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.3. Paketin Kullanımı;
a) Tüketicinin sözleşme konusu hizmetten faydalanabilmesi için ALFA’nın sitesinde yer alan üyelik ve satış işlemlerini tamamlaması ve bu kapsamda satış sözleşmesiyle ilgili maddeleri okuyup ilgili onay alanlarını işaretlemesi gereklidir. 
b) Tüketici satın alma işlemini tamamladığında, internet sitesinde yer alan ön bilgilendirme metninde ve işbu sözleşmenin ilgili bölümlerinde açıkça belirtilen temel nitelikler, satış fiyatı ve ödeme şekli ile kullanıma ilişkin tüm bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan etmiş olur.
c) Sözleşmeyi kabul eden ve ücretini ödeyen Tüketici, sözleşme bitişine kadar paket kullanım hakkına sahiptir.
d) Sözleşme konusu video ders hizmetini aynı anda çok sayıda farklı IP adresinde izleyen Tüketici ALFA tarafından uyarılır; uyarıların dikkate alınmaması durumunda ilgili Tüketicinin söz konusu hizmetten faydalanma hakkı iptal edilebilir. 
e) Sözleşme konusu video ders hizmet sunumunda, kullanıcı bilgisayar IP numarası kayıt altına alınarak, herhangi bir sahtekarlık durumunda sorumlu IP sahibi savcılığa bildirilerek, hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
 
5. ALFA VE TÜKETİCİNİN YASAL SORUMLULUKLARI
5.1. ALFA’nın Yükümlülükleri
a) ALFA, sözleşme konusu paketleri, internet sitesi sayfasında sunduğu ön bilgilendirme metni doğrultusunda eksiksiz olarak Tüketiciye sunmakla sorumludur. Ancak, Tüketicinin kendisine ait internet bağlantısı, teknik alt yapı, bilgisayar/cep telefonu/tablet vb. araçlardan kaynaklanan sorunlardan dolayı satın aldığı hizmete ulaşamamasından ALFA sorumlu tutulamaz.
b) Kayıtlı dersler için teslim, videoların en az %70’inin paket başlangıcında ve kalanının en geç 3 ay içerisinde ALFA tarafından Tüketicinin kullanımına sunulması şeklinde yapılacaktır. 
c) Canlı derslerden yararlanacak Tüketiciler, derslerin başlama tarihinden önce ders programı ve derslere nasıl katılacakları konusunda ALFA tarafından bilgilendirilir. İlgili derslerin Tüketiciye belirtilen tarihte sunulmasıyla, ALFA taahhüdünü ifa etmiş olur.
d) ALFA, mücbir sebepler ya da olağanüstü durumlarda sözleşme konusu paketi kısmen veya tamamen, taahhüt ettiği zamanda sunamaz ise durumu mümkün olan en kısa sürede Tüketiciye bildirmekle yükümlüdür.
e) ALFA, sözleşme konusu pakette çeşitli sebeplerle yapacağı güncellemeler karşılığında Tüketiciden ilave bir ücret talep etmeyecektir.
f) Tüketiciler, Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini Satıcının internet sitesinde verilen iletişim bilgilerini kullanarak ALFA’ya ulaştırabileceklerdir.
 
5.2. Tüketicinin Yükümlülükleri
a) Tüketici, internet sitesinde yer alan sözleşme konusu paketin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve kullanım bilgileri ile ifaya ilişkin olarak ALFA tarafından yüklenen ön bilgilendirme metnini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul eder. 
b) Tüketici satın aldığı paketin satış bedelini belirlediği ödeme şekli ile gerçekleştirmekle yükümlüdür. 
c) Tüketicinin satın aldığı hizmet içeriğinde yer alan, sunumlar, görseller, metinler ve konuşmaların bütün telif hakları ALFA’ya aittir. Tüketici sunumları, görselleri, metinleri ve konuşmaları ALFA’dan izin almadan sözleşme koşulları dışında kullanamaz. Hizmetin toplu halde izinsiz gösterimleri veya kullanımı olduğu takdirde gösterimi yapan Tüketici ve buna bağlı olarak ilgili organizasyon, şirket veya kurum; faaliyete katılan her bir kişi için gerekli olan kullanım bedelini ALFA’ya ödemekle yükümlüdür. Söz konusu pakete ait şifre bilgilerini başkalarına veren ya da paylaşan Tüketici, doğacak olan hukuki ve cezai müeyyidelerden sorumludur. Sözleşmeye konu olan paketin içinden alınmış görsel malzemeleri, sunumları, sesleri, videoları ve ilgili olabilecek her türlü medyayı aynıyla veya alıntılanmış haliyle herhangi bir internet sitesinde, sosyal medya ortamında veya herkese açık olacak şekilde çoğaltmak, kopyalamak, yayınlamak veya dağıtmak kesinlikle yasaktır. İzinsiz dağıtım yapan ya da hesap paylaşımı yapan Tüketicilerin hesapları iptal edilip haklarında yasal işlem başlatılır.
d) Sözleşmeyi onaylayan Tüketici tüm eğitim paketleri veya kampanyalarla ilgili olarak ALFA’nın yapacağı her türlü tanıtım amaçlı ilan, reklam ve bilgilendirme amaçlı SMS mesajları gönderimine izin vermiş sayılır.
e) Tüketici canlı yayın paketini almışsa, 5580 sayılı MEB Özel Öğretim Kurumları Kanunu, yönergeleri ve disiplin yönetmeliğine aynen uymakla yükümlüdür. Sözleşmeye konu hizmetten yararlanma sırasında genel disiplin ve ahlak kurallarına aykırı davranışlar sergileyen Tüketicinin canlı derslere katılımı ALFA tarafından engellenir. Disiplin cezası nedeniyle canlı yayınlar için kaydı iptal edilen Tüketicinin, sözleşmede yer alan ürün/hizmet bedelini ödeme yükümlüğü ortadan kalkmamaktadır.
 

6. CAYMA HAKKI
6.1. 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin ‘Cayma Hakkı’nın istisnalarının düzenlendiği 15. maddesinin e fıkrası uyarınca ‘Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler’ ve ğ fıkrası uyarınca; ‘Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler’ cayma hakkının istisnası niteliğindedir. ALFA tarafından tüketiciye sunulan kitap teslimi edimi ile kayıtlı ve canlı ders hizmeti sunumu işleri belirtilen istisnalar kapsamında yer aldığından; Tüketicinin, işbu sözleşme kapsamında satın aldığı kitaplar ve kayıtlı-canlı video ders hizmetleri yönünden cayma hakkı bulunmamaktadır.
6.2. ALFA canlı ders şeklinde sunduğu hizmetle ilgili video ders gurubunu en az 12 Tüketici olduğunda başlatacaktır. Aksi durumda Tüketicilerin ödemelerini iade ederek, sözleşme konusu hizmeti iptal edecektir.
6.3. Mücbir Sebep
ALFA’nın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, infilak, grev, lokavt, yetki iptali, durdurma, resmi merciler tarafından alınmış kararlar veya ALFA’nın kontrolü haricinde zuhur eden haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlar karşısında mücbir sebebin devamı süresince ALFA yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya geç yerine getirmesi sebebiyle sorumlu olmayacaktır. ALFA mücbir sebebin meydana gelişini müteakip derhal yazılı veya diğer iletişim kanalları ile Tüketiciye durumu bildirecektir. 
İlgili kamu otoritesi tarafından, mevcut mevzuatta değişiklik yapılması, sınavın durdurulması veya ertelenmesi halleri de mücbir sebep kapsamında değerlendirilecektir.
ALFA, ‘kayıtlı ders’ hizmetinin 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte ALFA’ya erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine (doğal afet, elektrik, internet kesintisi, yetkili kamu otoritelerinin engellemesi vb. durumlar söz konusu olabilir) ilişkin bir garanti vermemektedir. ALFA, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.
6.4. Herhangi bir resmi ya da özel sınavın yapılıp yapılmamasının ALFA ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu nedenle herhangi bir sınavın yapılmayacağı sebep gösterilerek sözleşme konusu olan paketin iptali Tüketici tarafından talep edilemez; Tüketici bu durumu bilerek sözleşmeyi onayladığını taahhüt eder.
 
7. ÖDEME İADESİ 
Sözleşme konusu hizmetin ALFA tarafından ifa edilememesi veya Tüketici hakem heyeti tarafından Tüketiciye bedel iadesine karar verilmesi durumlarında, ödeme seçeneklerine ilişkin iade prosedürü aşağıdaki gibidir:
7.1. Kredi kartı ile ödeme yapılmışsa banka veya ödeme kuruluşunun komisyon tutarı iade edilmez. Kredi kartı veya havale ile ödeme yapılmışsa KDV tutarı ve yayın tutarı iade edilmez. Canlı video paketlerinde paket kapsamında iadeye karar verilen tarihe kadar işlenen canlı/kayıtlı ders oranına karşılık gelen eğitim tutarı iade edilmez. Kalan ödeme tutarlarının tümü kredi kartına veya Tüketicinin maille bildirmiş olduğu kendi adına kayıtlı banka hesap numarasına iade edilir.
7.2. Herhangi bir nedenle sözleşme ilişkisinin sona ermesi durumunda, tüketiciye eğitim hizmeti yanında gönderilen basılı yayın veya kitapların paketlerinin açılmamış olması koşulu ile iadesi gerekir. Basılı yayın veya kitapların tüketici tarafından paketlerinin açıldığı durumlarda yayın veya kitapların bedeli iade edilmez.
7.3. Tüketici, tüm bu ödeme iade prosedürünü okuduğunu ve kabul ettiğini beyan eder.
 
8. GİZLİLİK ve REKABET YASAĞI
Taraflar, gerek sözleşme süresince ve gerekse sözleşmenin sona ermesi veya feshi halinde bile, birbirleriyle çalışmaları süresince diğer taraf ile ilgili olarak doğrudan ve/veya dolaylı olarak edindikleri bu sözleşmeye konu faaliyetlerden doğan ticari sır veya özel nitelikteki bilgileri, ticari sonuçları, istatistikî bilgileri, uzaktan eğitim bilgi ve bilgisayar/internet şifrelerini, doküman, eğitim dokümanı vs belgeleri, uzmanlık bilgilerini, üçüncü şahıslara açıklamamayı ve gizliliği tam olarak korumayı kabul, beyan ve taahhüt ederler. Resmi kurum ve kuruluşlar tarafından gelen yasal olarak tedariki zorunlu bilgi istekleri bu maddenin dışında değerlendirilecektir. Resmi kurum ve kuruluşların bu yöndeki bilgi talepleri Tüketici tarafından ALFA’ya bildirilecektir.
 
9. UYUŞMAZLIK VE YETKİLİ MAHKEME 
İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için ALFA’nın veya Tüketicinin ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Ankara Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
10. YÜRÜRLÜK
10.1. Tüketicinin ALFA internet sitesinde sözleşmeyi kabul etmesi ve ücretini ödemesinden sonra sözleşme yürürlüğe girmiş olur ve taraflar açısından hüküm ve sonuç doğurur. 
10.2. İşbu sözleşmede ALFA’nın yüklenmiş olduğu paket teslimi edimi, satın alınan eğitim paketinin bitişine kadar geçerli olup, bu tarihten itibaren ALFA’nın ifa yükümlülüğü tamamen ortadan kalkmaktadır.
 
Tüketici, işbu sözleşmeyi ve ön bilgilendirme metnini elektronik ortamda teyit etmekle, ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

   KURUMSAL
Bizi Takip Edin

Alfa Akademi YoutubeGri Alfa Akademi FacebookGri Alfa Akademi InstagramGri
   ALFA AKADEMİ


Alfa Akademi LogoGri
EĞİTİMDE 26. YIL
© Telif hakkı 1997-2022 ALFA Bilgi. Tek. Reklam Yay. San. Tic. Ltd.Şti. | Tüm hakları saklıdır. icerik
Alfa Akademi whatsapp numarası